PRESSEMEDDELELSE FEBRUAR 2024

Den chokerende arv fra fortiden: Efterspillet af eugenik i dagens sundhedsvæsen!

I dansk psykiatri kæmpes der ikke blot med diagnostiske udfordringer, men også med alvorlige strukturelle national-retligt regulerede GDPR-problemstillinger i databeskyttelsesforordningen (profilering som sindssyg artikel 6.1 litra f), 21.1), der underminerer patienternes rettigheder og forhindrer den højest opnåelige sundhed.

Den tvangsprægede tilgang, der tilsidesætter individuelle rettigheder, krænker Konventionen Om Rettigheder For Personer Med Handicap (CRDP) og fører os ind i usikre diskriminerende retstilstande. Psykisk sundhed er ikke blot en medicinsk disciplin; det er en kompleks, sammenvævet del af det menneskelige væsen. Desværre er den nuværende praksis i den vestlige psykiatri løbet løbsk med en automat-alarmisme, hvor selvstændig tankevirksomhed fortrænges af reduktionistiske standardiserede tilgange og en forrået ideologisk styret offentlig kultur. Europa Rådets Komité for Bioetik er i 2023 blevet stoppet med deres udarbejdelse af et potentiel nyt juridisk værktøj (tillægsprotokol til Oviedo konventionen), der adresserer beskyttelsen af personer under anvendelse af tvangsmidler inden for psykiatrien. Et lunefuldt juridisk værktøj der har formålet, at opretholde de utilbørlige tilstandes status quo. Dette ikke blot berøver patienter deres ret til individuel behandling, men underminerer også essensen i borgernes retlige handleevne der gælder i et frit tænkende retssamfund.

Man skulle tro at efter Holocaust havde menneskeheden lært noget. Men nej. Danske politikere og videnskabsfolk fandt i slutningen af 1940’erne euginik attraktiv – så attraktiv at Danmark som foregangsland medvirkede til at få tilladt eugenik, lovhjemlet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (artikel 5 stk. 1 litra e). Det bredt formulerede og subjektive udtryk “utilpasset sind” (unsound mind) der fremgår af denne retsartikel, giver EU-stater fripas til kreativ fortolkning af sundhedsvæseners økonomiske og politiske jobskabelsesmæssige prioriteter. Som det er set under Covid 19, bidrager nødretskulturen inden for sundhedsvæsenet til favorisering af tvangsmæssige og eugeniske ansvarsfri tilgange til behandling og pleje, hvilket åbenlyst, har negative konsekvenser for patienternes helbred, retssikkerhed og trivsel.

Men vent, er Danmark ikke forpligtet af handicapkonventionen artikel 33 til at have kontrol-mekanismer såsom Institut For Menneskerettigheder og det Centrale Handicapråd med henblik på at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen? Jo, men de statsligt sponsorerede funktionærer i disse organisationer taler for døve ører over for intergenerationelle danske regeringer, der tilsyneladende ønsker at fastholde den eugeniske tankegang og praksis. De regerende ses at mene, at denne historisk “velfungerende forretningsmodel” er god for dansk økonomi og jobskabelse. På den anden side er det i Danmark velkendt, at underbemandede og økonomisk ressource-udsultede domstole og vestlige universiteter er under kollaps og kæmper med at tiltrække kvalificeret og kompetent personale. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på disse faktorer og at lovgiver formår at prioritere arbejde med at fremme mere retfærdige, respektfulde og menneskelige sundhedsvæsenstjenester der kan holdes ansvarlige af domstolene. Dette er ikke tilfældet siden 1925 for denne tilfældegruppe.

Vi ses i vesten, at befinde os i en intellektuel krise, hvor tro og forstærket farlig socialistisk ideologi truer med at erstatte sund fornuft og individualitet til fordel for kollektivismen. Historien har advaret os om farerne ved at underkaste sig stærke ideologier og centraliseret styring. Vi står overfor en fare, hvor det tænkende menneske (unsound mind) bliver en trussel mod systemet, et system der foretrækker, at folket ikke tænker for meget, et system, hvor systemet ved bedst – selv når det fejler.

Den vestlige verden oplever i dag et parallelt fald som Romerrigets, hvor overflod, tro, og idealisme trækker os ind i en fordummende spiral af nytteløse krige. Det er på tide, at vi genopdager værdien af individuelle rettigheder, fri tanke og en mere humanistisk tilgang til psykiatrien og hvad der kan percepteres som psykosociale handicap. Det er på tide at rette op på fejltagelserne og vende tilbage til en sund fornuft og respekt for menneskerettighederne. Det er på tide at tænke frit, handle ansvarligt og genskabe et sundhedssystem, der virkelig tjener og beskytter individet.

Patientforeningen @j_langkilde og @LordBCSR har i september 2023 fremlagt ovenstående forfatningsretlige problemstillinger for Folketingets Sundhedsudvalg og § 71 Tilsynet der har videresendt sagen til Retsudvalget. Retsudvalget ønsker ikke at modtage Patientforeningens foretræde om dette taburiserede emne. De retlige muligheder i EU-medlemsstaten Danmark er derfor udtømt. Danmark har ikke stats-immunitet mod kritk fra mellemstatelige organer, hvorfor forskellige individuelle retsstatsklager til Europarådet (PACE) samt FN over Danmarks retsløse forhold er under udarbejdelse.

I et samfund, hvor folk ikke bliver straffet for at snyde, vil folket blive demoraliseret.
Dette er demoralisering af befolkningen.
Dette er biologisk og retlig krigsførelse mod befolkningen.

Se pressemeddelelse 2022

https://lordbcsr.com/?page_id=1709


Niels Jørgen Langkilde:

https://patientforeningen.dk/nyheder.aspx


Press Release February 2024:

https://x.com/LordBCSR/status/1756321325516206567?s=20


Communiqué de presse février 2024:

https://x.com/LordBCSR/status/1756370474647294275?s=20

Source: Peer Reviewed Paper Dr. jur. M Wind, ICourt EU-Memberstate, Denmark